Våra fordon

Y7 1233

Byggd av Eksjöverken, levererad i december 1958. 47 sittplatser 2 kl.

Stationerad i Vännäs till 1981 då den flyttades till Kristinehamn.

Slopad juni 1983.

Byggdes 1985 om till tjänstevagn MDR 400 3281. Senare återställd av Inlandsbanan AB.

Motor: Scania DS9

Y8 1124

Byggd av ASJ i Linköping, levererad till SJ i Ystad i april 1957 som YBo6 1124.

1964 ombyggd till Y8 med bekvämare inredning för längre resor.

Därefter stationerad i Östersund fram till 1972, då den flyttade söderut igen.

Efter en sejour i Skåne med stationering i Kristianstad togs den slutligen ur trafik i december 1984. Övertogs 1985 av MfGDJ, till OJF 2008.

Vagnen är i ett gott, orört originalskick och finns med i den nationella bevarandeplanen

för järnvägsfordon.

Motor: Scania-Vabis D815, rak 8-cyl.


 


Y6 1086

Levererad från ASJ i Linköping i augusti 1956. 53 platser, 2 kl.

Vagnen har den första typen av inredning med låga ryggstöd och 3+2 sittning.

Från början stationerad i Boden, därefter Östersund, Gävle och slutligen Halmstad.

Slopad i oktober 1981, därefter ombyggd till tjänstevagn MDR 400 3805.

Återställd av OJF under vintern 2016-17. 

I likhet med Y7 1233 har även denna vagn under årens lopp fått originalmotorn ersatt med en modernare sexcylindrig Scania DS9.

Efter vissa problem med Wilson-växellådan under säsongen 2017 byttes denna under våren 2018 ut till en renoverad dito.

Liftmotorvagn Qgz 985 0839 (f.d Y6 1082)

Levererad från ASJ Linköping i juni 1956 som YBo6 1082.

1971 ombyggd till tjänstevagn med lyftkorg för kontaktledningsarbeten.

Fullt fungerande trots sitt något bedagade yttre!

En av två bevarade i detta utförande.

Från Banverket i Borlänge till OJF 2012.

Motorer: Scania DS9, Ford dieselmotor för hydraulik och körning från korg.


T23 120

Byggt av ASJ i Falun 1954 på licens från MAK i Kiel.

Loket var från början smalspårigt (Tp 3523) men byggdes 1966 om till normalspår.

MAK 8-cyl dieselmotor på 590 kw, hydraulisk Voith växellåda.

Tjänstevikt 46 ton.

Slopat 1976, där efter avsatt som beredskapslok i Byvalla.Z65 545

Lokomotor för växling och lättare linjetjänst byggd av Kalmar Verkstad AB 1964.

Tjänstevikt 28 ton, max hastighet 60 km/h.

Motor: Scania

Ägare Inlandsbanan AB, disponeras av OJF.

Sidan är under konstruktion.


Föreningen disponerar även följande fordon:

Ångloket E2 1093

Rälsbussen Y6 1130

Personvagnarna B3A 3530, 3578, B3 3680, 3536, Bo4b 2935 samt Co8d 4217

Tågvärmevagnen S17 55216

Motordressinen MDR 131 3540

Hjälpvagnen Qgh 3182

Spårrensaren Qch 9165